Taraji Springs Forward in a Fuschia Frock!

Show Highlight
Taraji Springs Forward in a Fuschia Frock!

Taraji Springs Forward in a Fuschia Frock!

Taraji P. Henson’s fuschia Cynthia Rowley dress has the Fashion Queens singing her praises!