Designer Sabrina Spanta Explains Her Gorgeous Burqa Design
Preview

Designer Sabrina Spanta Explains Her Gorgeous Burqa Design

Sabrina reveals her latest design to Christian Siriano.

Season 19 Episode 4 - Videos