Thomas Flees Through the Window

Clip 0 of 0

Thomas Flees Through the Window

After a disagreement with Kathryn Calhoun Dennis over invites to his dinner, Thomas Ravenel exits through a window.