Next: Cynthia Comes for Porsha

Next: Cynthia Comes for Porsha

Phaedra learns what Apollo told Kenya, while Cynthia confronts Porsha.

Season 7 Episode 3 - Videos