Melissa Gorga Reveals the Hardest Moment to Film This Season