Ilana Glazer & Kathleen Turner’s First Celeb Crushes
Show Highlight

Ilana Glazer & Kathleen Turner’s First Celeb Crushes

During Outside the Actor’s Studio, Ilana Glazer and Kathleen Turner tell Andy Cohen their first concerts and first celeb crushes and Kathleen Turner talks about working with Michael Douglas.

Season 16 Episode 183 - Videos