Lil' Kim Remembers Whitney

Lil' Kim Remembers Whitney

Lil' Kim recalls a funny moment with Whitney Houston.

Season 6 Episode 27 - Videos