Tamika Apologies to Kandi Onstage

Clip 0 of 0

Tamika Apologies to Kandi Onstage

Kandi Burruss finally believes Tamika Scott’s apology is genuine.