Tamika Apologies to Kandi Onstage

Show Highlight
Tamika Apologies to Kandi Onstage

Tamika Apologies to Kandi Onstage

Kandi Burruss finally believes Tamika Scott’s apology is genuine.