Tamara Mellon's Apartment Tour

Tamara Mellon's Apartment Tour

Martyn takes you around Tamara Mellon's gorgeous NYC apartment.

Season 2 Episode 1 - Videos