Erika Girardi Tells Kyle Richards She Has "Zero Dollars"
Preview

Erika Girardi Tells Kyle Richards She Has "Zero Dollars"

And Erika overhears Garcelle Beauvais and Sutton Stracke talking about her.

Season 11 Episode 19 - Videos