Gia Giudice Wants Joe Gorga and Melissa Gorga to Stop Talking About Her Dad
Preview

Gia Giudice Wants Joe Gorga and Melissa Gorga to Stop Talking About Her Dad

Joe reacts to his niece's comments.

Season 11 Episode 14 - Videos