Tamra's Bora Bora Bungalow Tour

Tamra's Bora Bora Bungalow Tour

Join Tamra Barney in Bora Bora and take a look at their amazing bungalow.

Season 7 Episode 18 - Videos