Dios Mio! Gretchen Rossi on Mia Mundo!

Dios Mio! Gretchen Rossi on Mia Mundo!

Gretchen Rossi makes her telenovela debut on Telemundo's Mia Mundo.

Season 7 Episode 22 - Videos