Alexis Invites Lydia to Tamra's Party

Alexis Invites Lydia to Tamra's Party

Alexis and Lydia gossip about Heather.

Season 8 Episode 4 - Videos