Phaedra Parks' Amazing Segue

Phaedra Parks' Amazing Segue

Phaedra Parks avoids a confrontation with Cynthia Bailey thanks to this hilarious segue.

Season 8 Episode 49 - Videos